Regulamin / Warunki dostaw i płatności/Postanowienia Ogólne

Regulamin / Warunki dostaw i płatności/Postanowienia Ogólne

Właściciel strony www.smacznadynia.pl / Generalny importer firmy Kürbishof Koller/Austria

EKO-DOK Consulting
Medynia Łańcucka 80a
37-126 Medynia Głogowska
NIP: 815-151-22-74
REGON:  180580443

Regulamin

Sprzedaż przez stronę internetową  www.smacznadynia.pl  odbywa się na zasadach określonych  niniejszym Regulaminem. Złożenie przez Klienta zamówienia przez stronę www.smacznadynia.pl  jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w Regulaminie i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.

Ceny

Ceny produktów i koszty dostawy/przesyłki zawarte na stronie www.smacznadynia.pl  są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu – faktura. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT
(np. podmioty gospodarcze, spółki) prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem lub na adres e-mail upoważnienia do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Informacje o produktach

W sklepie www.smacznadynia.pl zamieszczane są informacje o oferowanych produktach zawierające m.in.: zdjęcie, opis, wagę, skład, wartość kaloryczną i inne dane pochodzące od dostawców i producentów. Właściciel w miarę możliwości aktualizuje i weryfikuje te informacje, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Klient powinien zawsze zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu produktu przed jego użyciem.

Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia można składać poprzez

- osobiście  w siedzibie firmy
- telefonicznie +48 17 77 12 750; +48 603 600 240 lub na faks +48 17 77 12 750
- e-mail: sklep@smacznadynia.pl
- wypełnienie formularza zamówienia ze strony internetowej wypełniony prawidłowo i z podaniem wymaganych danych. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

Zamówienia można składać  24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie imienia i nazwiska zamawiającego lub nazwy firmy, danych kontaktowych, numeru telefonu lub/i  adresu e-mail.

Minimalna wartość zamówienia realizowanego przez sklep www.smacznadynia.pl wynosi 50 zł + koszty przesyłki.

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

Dostawy/ Wysyłka/Koszty dostawy

Dostawa następuje zwykle w ciągu jednego tygodnia od daty zamówienia, a w miarę możliwości w każdych okolicznościach natychmiast. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

Sklep www.smacznadynia.pl realizuje dostawy na terenie Polski.

Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

- firma kurierska GLS lub DPD,

- odbiór osobisty (należy wcześniej uzgodnić z personelem sklepu),

- firma kurierska Klienta  (należy wcześniej uzgodnić z personelem sklepu oraz koszt przesyłki ponosi Klient),

- wysyłka paczki Pocztą Polską.

Koszty dostawy

1. Dostawa bezpłatna

Przesyłki o wartości zamówionych towarów powyżej 250 zł, za wyjątkiem paczek „za pobraniem” dostarczane są bezpłatnie do klienta i dotyczą paczek o nieprzekraczającej
wadze 30 kg. Zamówienia o wartości powyżej 250 zł "za pobraniem" mają naliczoną opłatę w wysokości 7 zł.

Dostawy bezpłatne nie dotyczą tzw. zamówień wielkogabarytowych (dla ilości powyżej
30 kg)  i tutaj koszty dostawy ustalane są z klientem indywidualnie.

2. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DPD

Koszty dostawy przez firmę kurierską GLS lub DPD zależne są od wagi przesyłki:

Do 30 kg – opłata 25 zł

Paczki o wadze powyżej 30 kg wysyłamy po uzgodnieniu z Klientem kosztów wysyłki.

3. Dostawa za pośrednictwem firmy Poczta Polska

Koszty dostawy przez Pocztę Polską zależne są od wagi przesyłki:

Do 30 kg – opłata 20 zł

Paczki o wadze powyżej 30 kg wysyłamy po uzgodnieniu z Klientem kosztów wysyłki.

4. Dostawa paczek za pobraniem

W przypadku przesyłek „za pobraniem” dodatkowo naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 7 zł.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient powinien sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by wypisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym sklep www.smacznadynia.pl.  Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym sklepu www.smacznadynia.pl . O powyższych sytuacjach sklep www.smacznadynia.pl musi być poinformowany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji zgłoszone w późniejszym terminie - nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje, zwroty produktów

Reklamacje można składać za pośrednictwem e-maila sklep@smacznadynia.pl lub korespondencją poleconą na adres właściciela strony www

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wysłania jej przez Zamawiającego. O sposobie rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sklep.

4. Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo zwrotu towaru tj. odstąpienia od umowy (art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 4b poniżej:

4a. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4b. Prawo zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4c. Koszty zwrotu towaru ponosi klient

4d.Towar powinien być zwrócony w fabrycznym nienaruszonym opakowaniu oraz z nienaruszonymi banderolami zabezpieczającymi otwarcie produktu.

Płatność/ Zapłata

Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

  • przelewem przed wysyłką paczki (przedpłata na konto);
  • za pobraniem przy dostawie przez firmę kurierską lub Pocztę Polską;
  • gotówka przy odbiorze osobistym;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep www.smacznadynia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być wynikiem blokowania lub usuwania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub blokowania przez serwer pocztowy.

2.  Sklep www.smacznadynia.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby sklepu www.smacznadynia.pl  Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela strony www.smacznadynia.pl

2. Dane osobowe zamawiającego wykorzystywane są przez sprzedawcę do realizacji zamówienia oraz przekazywania pocztą elektroniczną listów informacyjnych i marketingowych związanych z ofertą i działalnością właściciela strony www.smacznadynia.pl

smacznadynia.pl
© Eko-Dok Consulting, wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Viola © Grupa Webg.